WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Szkolenie seminaryjne dla superwizorów aplikantów PTP

Zapraszamy na trzecią już edycję kursu dla aplikantów „O myśleniu systemowym w procesie superwizji”, którego kierownikiem jest prof. dr n. med. Irena Namysłowska, a współprowadzącą mgr Jadwiga Śliwczyńska.
Szkolenie jak co roku odbędzie w pierwszy, trzeci oraz czwarty weekend lipca tj. 2-3.07, 16-17.07 oraz 23-24. 07.2022 roku na terenie Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii przy ulicy Wiertniczej 131. Ilość osób w grupie przewidujemy od 6 do 12.
W soboty spotkania rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają do godz.16.00 , a w niedziele od godz.9.00 do 15.00.


W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
*imię, nazwisko, nr telefonu, adres kontaktowy i e-mail
*dane do faktury
*zgoda na przetwarzanie danych dla celów szkolenia
*data, tytuł oraz kierownik ukończonego kursu całościowego psychoterapeutycznego
*data uzyskania certyfikatu psychoterapeuty oraz nazwisko superwizora prowadzącego
*data otworzenia aplikacji superwizorskiej i nazwisko superwizora rekomendującego
aktualny superwizor
*krótki opis przebiegu pracy po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty PTP


Zgłoszenia prosimy kierować na adres : biuro@osrodekpsychoterapii.org.
Koszt kursu wynosi: 1900 zł, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie, wpłatę prosimy przelać na konto Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii do dnia 10.06.2022 roku.


Dane do przelewu:
Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Sp. z o.o.
Ul. Wiertnicza 131 02-952 Warszawa
NIP 525 252 19 59
Nr Konta: 18 1030 0019 0109 8530 0037 5965
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu z dopiskiem „kurs aplikantów superwizorów”.