WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Cennik

PSYCHOTERAPIA, PSYCHOLOGIA – DZIECI I DOROŚLI

PSYCHIATRIA – DZIECI I DOROŚLI

INNE USŁUGI – DOROŚLI

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – protokół ADOS: 1300 zł

Diagnostyka w kierunku ADHD – CONNERS: 700 zł

OPINIE, ZAŚWIADCZENIA, RECEPTY    

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny są orientacyjne i zależą od indywidualnych warunków, diagnozy oraz planu konsultacji zaakceptowanego przez pacjenta.
Wizyta pacjenta niepełnoletniego wymaga obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Warunki rezerwacji, zmiany terminu i odwoływania wizyt

  1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wizyty jest opłacenie wizyty w dniu dokonania rezerwacji: przelewem bankowym na nr konta wskazany na stronie Ośrodka (należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@osrodekpsychoterapii.org) lub gotówką lub kartą w kasie Ośrodka.
  2. Istnieje możliwość bezpłatnej zmiany terminu umówionej wizyty lub odwołania umówionej wizyty na 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty, z tym zastrzeżeniem, że sobota i niedziela nie są uwzględniane do wyliczania tego czasu (wizyty poniedziałkowe odwoływać można w czwartek poprzedniego tygodnia, zaś wizyty wtorkowe w piątek poprzedniego tygodnia).
  3. Odwołać wizytę lub zmienić jej termin na powyższych zasadach można wyłącznie w godzinach pracy Ośrodka: telefonicznie lub sms pod nr: 721-434-334 lub mailowo na adres: biuro@osrodekpsychoterapii.org.
  4. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej wizyty, jeśli do rozpoczęcia wizyty zostało mniej niż 48 godzin (sobota i niedziela nie są uwzględniane do wyliczania tego czasu).
  5. Jeśli wizyta zostanie odwołana na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem jej rozpoczęcia (sobota i niedziela nie są uwzględniane do wyliczania tego czasu), pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.
  6. Nie ma możliwości dokonania zmiany terminu wizyty, której termin zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu jej umówienia, a w przypadku jej odwołania pacjent ponosi jej pełny koszt.
  7. Jeśli Pacjent nie odwoła wizyty i nie pojawi się na niej, pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.
  8. Pacjenta psychoterapeutycznego, który ma podpisany kontrakt terapeutyczny z Ośrodkiem, obowiązują zasady odwoływania wizyt uzgodnione w tejże umowie (jeśli są inne niż te wskazane powyżej).