WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna ma zazwyczaj formę spotkań z tym samym terapeutą, zwykle o stałej godzinie i z określoną częstotliwością, np. raz lub dwa razy w tygodniu. W zależności od potrzeb, może być krótkoterminowa (z góry określamy liczbę spotkań) lub długoterminowa (od kilku do kilkudziesięciu spotkań) – przeznaczona jest dla osób zgłaszających się w sytuacji kryzysowej, jaką jest utrata bliskiej osoby, pracy, niespodziewana choroba, znacząca zmiana czy konieczność podjęcia ważnej, życiowej decyzji.

Psychoterapia długoterminowa to praca mająca na celu głębsze poznanie i zrozumienie siebie – uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec samego siebie i innych osób.

Umożliwia to nawiązywanie i posiadanie satysfakcjonujących relacji z innymi, daje poczucie sprawstwa, wewnętrznej spójności, pomaga wypracować nowe, konstruktywne sposoby postrzegania siebie i świata. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia.

Obie formy pracy odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa i uczciwości. Psychoterapeuta na pierwszym spotkaniu informuje pacjenta o wysokości honorarium i formie płatności oraz o sposobie odwoływania sesji.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI UMÓWIENIA WIZYTY W WERSJI ONLINE

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa adresowana jest przede wszystkim do osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi oraz w relacji ze sobą.

Jakie ma cele?

Jak przebiega?

Cele terapii grupowej osiągane mają być dzięki samoobserwacji, informacjom zwrotnym od współuczestników oraz indywidualnym pracom na forum grupy.

Prowadzący koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:

Początkowy okres psychoterapii jest najczęściej poświęcony wzajemnemu poznawaniu się i omawianiu lęku związanego z mówieniem o sobie, który jest w mniejszym lub większym stopniu wspólnym doświadczeniem wszystkich członków grupy. Po kilku spotkaniach powstają pierwsze relacje oparte na współpracy w osiąganiu grupowych i indywidualnych celów terapii, uświadamiane są zjawiska międzyludzkie, rozumienie sytuacji grupowej i własnego w niej udziału.

Psychoterapia par

Terapia par przeznaczona jest dla osób pragnących lub potrzebujących polepszenia relacji partnerskich, czy małżeńskich. Dlaczego warto? Na różnych etapach życia napotykamy sytuacje, które powodują napięcia i konflikty, mamy trudności z poradzeniem sobie w interakcjach z osobą nam najbliższą.

Psychoterapia par pozwala na zidentyfikowanie problemu, nauczenie się efektywnej komunikacji oraz zmiany zachowań.

W tym kontekście najważniejsze okazują się:

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzin jest z jednej strony procesem leczenia, w sytuacji gdy ktoś z rodziny – najczęściej dziecko lub nastolatek – zdradza zaburzenia emocjonalne. W tej ważne są spotkania z całą rodziną, ponieważ uczestniczy ona w procesie choroby jednego z jej członków. Wynika to z przekonania, że zarówno w zdrowiu jak i w chorobie zachowania i objawy człowieka są determinowane relacjami z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi najbliższymi.

Z drugiej strony można powiedzieć, że terapia rodzin jest dialogiem terapeuty ze wszystkimi członkami grupy, o tym jak wyjść z impasu lub kryzysu, w którym się znaleźli.

Ważną częścią tego dialogu jest zrozumienie znaczenia przekazów poprzednich pokoleń, które po części determinują teraźniejszość.

Terapeuta rodzinny nigdy nie szuka winnych, nie osądza, ale też nie jest ekspertem od tego jak żyć. Pełni przede wszystkim rolę katalizatora zmian, które pozwolą rodzinie samej znaleźć najlepsze rozwiązania dla trudnej sytuacji, w której się znalazła, uwolnić jej zasoby i mocne strony.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Czasami w życiu najmłodszych i młodych pojawiają się problemy, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić: w domu, przedszkolu, szkole, czy też w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą.

Zarówno terapia dzieci jak i młodzieży odbywa się początkowo z rodzicami i skierowana jest do osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Potem następują spotkania indywidualne z terapeutą.

To ważnie, ponieważ w niektórych przypadkach problemy z dziećmi są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu.

Problemy często zgłaszane podczas terapii: