WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo psychologiczne

Kto potrzebuje porady? Do kogo jest adresowana ta forma pomocy?

Do osób dorosłych, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami.

Czym jest? Czy różni się od psychoterapii?

Poradnictwo psychologiczne jest zorientowane na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. To forma porady udzielanej przez specjalistę, psychologa, nie zaś sesja psychoterapeutyczna.

Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Poradnictwo psychologiczne okazuje się być znaczącym wsparciem w momentach zmiany, a także w chwilach, kiedy czujemy, że obecna sytuacja zaczęła lub może nas przerosnąć.

Jak wygląda kontakt?

Odbywa się w formie kilku spotkań. Nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Spotkania obejmują:

Dla firm

Pomoc psychologiczna jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:

Korzyści dla firmy:

Korzyści dla pracownika:

Spotkania indywidualne z wykwalifikowanym psychoterapeutą.

Mogą się odbywać w siedzibie Warszawskiego Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii lub mogą mieć charakter pojedynczej konsultacji czy ich serii (psychoterapia krótkoterminowa).