WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Leczenie traumy i niepokojących wspomnień za pomocą metody 4 Mrugnięć

Zakres tematyki:

Warsztaty przeznaczone dla terapeutów.

Szkolenie re-konsolidacji wspomnień, wersja 4 Mrugnięć – metody Flash, pierwotnie opracowanej przez Phila Manfielda, Ph.D., zmodyfikowanej przez

Thomasa Zimmermana, Ms. Ed., LPCC,  przetłumaczonej i prowadzonej przez Ireneusza Sielskiego, LMFT

3.5 godzinne szkolenie podzielone na dwie części:

– Prezentacja metody

– Praktykowanie w grupach

Jak wyglądałoby leczenie traumy gdybyśmy mogli:

– Dotrzeć do trudnych wspomnień szybko i prawie bezboleśnie

– Metoda taka byłaby łatwa do nauczenia i stosowania nawet przez osoby

bez wykształcenia magisterskiego

– Metoda byłaby skuteczna nawet w najtrudniejszych przypadkach

– Nie powodowałaby kryzysów i dekompensacji

– Nie wymagałaby długich przygotowań adaptacyjnych pacjentów

– Rozwiązałaby na trwałe traumatyczne wspomnienia, a nie tylko je łagodziła

Wersje metody Flash powodują takie zmiany.

Gdyby był to lek farmakologiczny, to stosowany byłby już na całym

świecie.


O twórcach:

Flasz został opracowany jako część EMDR zaledwie niecałe 5 lat temu przez Phila

Manfield’a oraz Rickiego Greenwald’a uczą oni swoich wersji odpłatnie i wydają

certyfikaty szkoleń.

Wersja 4 mrugnięć została opracowana w ubiegłym roku przez Toma

Zimmermana i jest wersją otwartą, dostępną dla wszystkich, nawet nie

terapeutów, ponieważ jest bardzo bezpieczna, prosta, naturalna i

nie zawiera elementów EMDR.


Prowadzący: Ireneusz Sielski

Czas trwania szkolenia online: 3,5 h

Koszt: 160 zł jedna osoba

Termin: 29.05.2022 (niedziela)

Godzina: 13:00

Platforma: Clickmeeting


Zapisy przyjmujemy:

Telefon: 721 434 334 lub 22 839 74 43

Mail: katarzyna_lipinska@osrodekpsychoterapii.org