WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Lekarze

Dr n. med. Magdalena Namysłowska

Specjalista, psychiatra, psychoterapeuta

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany:

Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.
Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji
naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent. W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapie małżeńskie.

Prof. dr hab. Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeuta, wykładowca

Jestem profesorem psychiatrii, pierwsze dwadzieścia lat pracowałam w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, a ostanie dwadzieścia pięć w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której byłam kierownikiem.

Jestem także psychoterapeutą – orientacja psychoterapeutyczna, z którą się identyfikuję to z jednej strony psychoterapia indywidualna zorientowana psychodynamicznie a z drugiej terapia systemowa, przede wszystkim terapia rodzinna. Zdawałoby się, że między tymi orientacjami istnieje sprzeczność. Jest to jednak sprzeczność pozorna. Każda z nich opisuje bowiem inny poziom ludzkiej egzystencji i każda z nich nauczyła mnie trochę innej wiedzy o człowieku. Gdyby zapytano mnie o główne cechy mojej pracy, to na pierwszym miejscu wymieniłabym szacunek do odrębności drugiego człowieka, ciekawość tego jaki On jest, jaką przynosi opowieść o sobie i świecie, cierpliwość, a także pokorę. Pokorę wyrażającą się przekonaniem, że nigdy nie udaje się poznać i zrozumieć do końca drugiego człowieka zdrowego lub przeżywającego problemy emocjonalne. Wierzę, że w pracy psychiatry najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem – on pomaga w równym stopniu a może nawet większym niż leki, których znaczenia w terapii nie neguję.

Część mojego życia zawodowego to dydaktyka – przekazywanie wiedzy studentom, lekarzom i osobom uczącym się psychoterapii. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a przez ostatnie 10 lat pełniłam funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Jestem autorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, a także autorką podręcznika Terapia Rodzin, który miał II wydania i służy wielu psychoterapeutom, psychologom i psychiatrom chcącym pogłębić wiedzę z terapii rodzin. Pod moją redakcją powstał pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony psychiatrii dzieci i młodzieży – „Psychiatria Dzieci i Młodzieży” wydany przez PZWL.

Cieszę się, że dane mi jest bycie psychiatrą i terapeutą. Traktuję tę pracę jako przywilej i dar, a jeśli przy tym mogę pomagać ludziom, to wspaniale.

Dr n.med. Karolina Czarnowicz-Srebnicka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 r. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. W 2015r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2018r. pracuje na stanowisku Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”, w latach 2012-2018 pracowała na stanowisku Ordynatora Oddziału Dziennego Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie.

Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu a także zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń tikowych, zaburzeń psychotycznych.

Dr Aldona Krawczyk

Specjalista psychiatra, certyfikowana terapeutka środowiskowa.

Dr Aldona Krawczyk – specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta środowiskowy, wieloletni pracownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN)  w Warszawie, od 2011 pracuje w Ośrodku Terapii w Środowiku (IPiN). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W okresie studiów i specjalizacji odbywała staże w Wielkiej Brytanii, ukończyła także czteroletnią szkołę psychoterapii behawioralno – poznawczej (CBT). Absolwentka i trenerka szkolenia z podejścia opartego na otwartym dialogu prowadzonego przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz Dialogische Praxis, Berlin. Konsultacje w języku angielskim.

„Praca jest moją pasją, daje mi wiele satysfakcji i uczy pokory, cenię rozmowy z ludźmi, każdego dnia uczę się czegoś nowego… Interesuję się dobrą literaturą, filmem, podziwiam piękne zdjęcia, lubię podróżować. Priorytetem w życiu jest dla mnie rodzina, a uśmiech na twarzach moich dzieci jest bezcenny” – mówi o sobie dr Krawczyk

Aleksandra Lipska

Specjalista, Lekarz specjalizujący się w psychiatrii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Aleksandra-Lipska-foto-1-461x1024.jpg

Z wyróżnieniem ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczęła specjalizację z psychiatrii w I
Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
doświadczenie zdobywa także w funkcjonującej przy Instytucie poradni.
Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i
szkoleniach – m. in Szkole Młodych Psychiatrów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, II Kongresie ADHD, Warsztatach z kontaktu z osobą w
kryzysie psychicznym.