WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Terapeuci

Jagna Ambroziak

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener i coach

Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości oraz na Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wcześniej związana z Centrum Biomedycznym Promenada oraz Instytutem Psychoimmunologii, dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Pomaga w szeroko pojętym rozwoju oraz osiąganiu trwałej zmiany, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Jako pierwsza osoba w Polsce i jedna z trzech w Europie zdobyła certyfikat coacha
Integral Coaching Canada, instytucji będącej trzonem Katedry Coachingu w Instytucie Integralnym
w Boulder oraz Uniwersytetu JFK w San Francisco.

Jest autorką wielu artykułów i felietonów poświęconych rozwojowi osobistemu. Uważa, że coaching,
rozumiany jako osiąganie optymalnej efektywności w realizacji celów własnych i korporacji, to naturalny etap na drodze rozwoju liderów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapoczątkowane w koncernie farmaceutycznym Ferrosan. Współpracuje również z ICAN Institute, wydawcą „Harvard Business Review Polska„, gdzie prowadzi zajęcia z zarządzania relacjami dla nowo mianowanych menedżerów.

Dr n. med. Magdalena Namysłowska

Specjalista, psychiatra, psychoterapeuta

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany:

Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.
Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji
naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent. W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapie małżeńskie.

Agnieszka Aksamit-Oknińska

Psycholog dziecięcy

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunki: Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Społeczna) oraz studiów Podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, których profil dostosowany jest do wymogów Rady Certyfikacyjnej w USA. Odbyła staż w Fundacji Synapsiss. Związana była z Centrum Wczesnej Interwencji dla dzieci z autyzmem, gdzie pełniła funkcję Starszego Terapeuty i Koordynatora ds. Szkolenia Kadry i Stażystów oraz była członkiem zarządu w Polskim Towarzystwie Analizy Behawioralnej. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej – prowadziła zajęcia z tematyki autyzmu i terapii behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie zajmuje się kliniczną pracą z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz z trudnościami wychowawczymi. Prowadzi kompleksową terapię małego dziecka z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behawior Analysis). Szerzy wiedzę o autyzmie i analizie zachowania. Interesuje się neuropsychologią (metodami badania funkcjonującego mózgu, wpływem uszkodzeń mózgu na funkcjonowanie człowieka). Realizowała prace badawcze (treningi w czasowym opracowywaniu informacji z pacjentami z afazją) w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Wierzy, że w pracy terapeutycznej kluczowe są wiedza, zaangażowanie i pasja oraz stworzenie małemu człowiekowi przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, zbudowanie z nim ciepłej relacji opartej na zaufaniu i szacunku.

Stefan Baker

Psychoterapeuta Systemowy

Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, i także terapię pary i rodzin. Pomaga ludziom, u których występują między innymi: stany depresyjne i lękowe, apatia, problemy z agresją, doświadczenie traumy, niska samo-ocena, trudności w relacjach czy problemy wychowawcze. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi o różnym pochodzeniu, różnej orientacji seksualnej i różnych wyznań. Jest native speaker angielskiego, pracuje również w języku polskim i hiszpanskim.

Czteroletnie wykształcenie psychoterapeutyczne zdobył w Wielkiej Brytanii gdzie ukończył Magisterium z Psychoterapii Systemowej w Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, i wcześniej przez dwa lata studiował w Institute of Family Therapy w Londynie. Uczestniczył w kursach specjalistycznych prowadzonych przez The Anna Freud Centre, związanych z funkcjonowaniem rodziny i rozwojem dzieci i adolescentów. Brał udział dwukrotnie w tygodniowych konferencjach psychoanalitycznych z relacji grupowych prowadzonych przez Tavistock Group Relations. Dwa roczne staży odbył w państwowych przychodniach zdrowia psychicznego angielskiej służby zdrowia (NHS) w Londynie. Wcześniej uzyskał dwa tytuły magistra z filologii Hiszpańskiej i Rosyjskiej na University of Cambridge i University of London.

Pracuje terapeutycznie od 2010 – przez 7 lat pracował w opiece społecznej w Londynie, wspierając ludzi z różnych grup społecznych, kulturowych i etnicznych. Współpracował ze szkołami i udzielał konsultacje pracownikom i zespołom zajmującym się pracą społeczną i terapeutyczną. Uczył praktyki systemowej i psychoterapii międzykulturowej w różnych kontekstach – w poprzednich latach prowadził zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – Warsaw International School of Psychology i na Uniwersytecie SWPS.

Jest pod stałą superwizją certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i uczestniczy w grupach superwizyjnych z zakresu psychoanalitycznej terapii pary. W swojej pracy terapeutycznej łączy podejścia systemowe i psychoanalityczne.

Publikacje

2022 – ‘Diagnoza Pary Międzykulturowej’ [transl. ‘Diagnosing Cross-Cultural Couples’], S. Baker; B. Zalewski; Hanna Pinkowska-Zielińska, Diagnoza w Psychoterapii Par, Tom II: Specyficzne Zjawiska w Diagnostyce Par, red. nauk. Bartosz Zalewski & Hanna Pinkowska-Zielińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (pp323-361).

Agnieszka Binkul

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Od 2013 roku kształci się w zakresie psychoanalitycznej terapii par. Ponadto zdobyła wiedzę na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych i konferencjach, między innymi z zakresu psychoanalitycznej terapii rodzin i pedagogiki ogólnej. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Od 2004 roku prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń jedzenia i zaburzeń osobowości, a także pomaga pacjentom borykającym się z zaburzeniami nastroju, problemami natury lękowej i psychosomatycznej. Pracuje również z osobami pragnącymi rozwinąć swój potencjał życiowy i poprawić jakość relacji z innymi.

Jej praca dyplomowa nosiła tytuł „Obraz siebie i inne poznawcze korelaty zaburzeń depresyjnych u dziewcząt i kobiet z anoreksją i bulimią”.

Wcześniej prowadziła terapię, między innymi, w krakowskich ośrodkach: Poradni Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Rodzin, Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Współpracowała także z Centrum Wspierania Rodziny w Bristolu. Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych i terapię par – również w języku angielskim.

Andrzej Korolczuk

(możliwość zapisów chwilowo wstrzymana)

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, ośrodku akredytowanymn przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Od dwudziestu lat pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię grupową, indywidualną i rodzinną.
Jest autorem wielu publikacji poruszających kwestie funkcjonowania młodzieży i problematykę okresu adolescencji.

Ireneusz Sielski 

Spotkania możliwe tylko na Zoomie.

Kontakt: ireneusz.sielski@gmail.com

Psychoterapeuta o orientacji systemowej w podejściu eklektycznym, EMDR oraz terapii Gestalt, ekspert w pracy z klientami indywidualnymi, parami, małżeństwami i rodzinami.

Kształcił się głównie w USA. Ukończył studia magisterskie oraz dwuletni kurs terapii Gestalt na wydziale Terapii Rodzin i Małżeństw na Southern Connecticut State University. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR International Association. Uzyskał dyplom Magistra Sztuki i Pedagogiki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskał m.in. na stażach w: Klinice Rodzinnej Southern Connecticut State University, na oddziale Mental, Behavioral Health szpitala The Hospital of Central Connecticut oraz w poradni Youth and Social Services miasta Cheshire w Connecticut. Pracował również na stanowisku muzykoterapeuty w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym w Poznaniu (obecnie Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży). Przez 15 lat zajmował się badaniami oraz współzarządzał zespołami badawczymi w School of Medicine, Child Study Center Uniwersytetu Yale.

Prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi, par i małżeństw, rodzin, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia grupowe. Specjalizuje się w problematyce leczenia traumy, stanów lękowych, depresji, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, pracy nad indywidualnym rozwojem, oraz radzeniem sobie z żalem po stracie. Posiada doświadczenie w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych. Prowadzi terapię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, prowadził również zajęcia w ramach studiów anglojęzycznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warsaw International Studies in Psychology).
Od 2020 roku przebywa w stanie Connecticut, USA, gdzie jest certyfikowanym psychoterapeutą.

Anna Magdalena Ostasz

W roku 2005 ukończyłam studia na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Rok później rozpoczęłam pięcioletnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach szkolenia uzyskałam teoretyczne podstawy czterech orientacji: psychodynamicznej, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. W mojej pracy wykorzystuje różne metody terapii chcąc zrozumieć na ile jest to możliwe osobę, która zdecydowała się ze mną spotkać.

Prowadzę terapię indywidualną i terapię par. Jestem w superwizji indywidualnej od 2013r.

Prowadzę również konsultacje z rodzicami dotyczące pomocy dziecku z różnymi zaburzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Anna Friedmann

Psycholog, Psychoterapeuta

Mama trzech synów.

Absolwentka Wydziału Psychologii na SWPS ze specjalizacją Negocjacje i Mediacje.
Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Intra, w nurcie integratywnym.
W pracy z pacjentami porusza się po obszarach nurtów humanistyczno-egzystencjalnych (Gestalt,
Psychoterapia zorientowana na emocje -EFT) oraz psychodynamicznej i analitycznej.
W podejściu do terapii kieruje się poglądem, że każdy człowiek to indywidualna historia, mogąca
mieścić się w danych kategoriach diagnostycznych, jednak w przebiegu doświadczania życia, od
jego pierwszych chwil – unikatowa i niepowtarzalna.
Obszarem jej szczególnego zainteresowania i pogłębiania dalszego rozwoju
zawodowego jest psychosomatyka i to jak subtelnie łączy elementy świata
wewnętrznych przeżyć człowieka ze zdrowiem fizycznym.
Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.
Staż kliniczny odbyła w 2008 i 2009 r w Poradni Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie i w Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie, w terapii indywidualnej i grupowej.
Obszary pracy terapeutycznej: terapia indywidualna krótko i długoterminowa: nerwice (zaburzenia lękowe), depresje, interwencje kryzysowe( trudne zmiany w życiu), kryzysy rozwojowe / osobowościowe, trudności w relacjach z innymi / w związku, doświadczenia nadużycia/przemocy, doświadczenia DDA/współuzależnienia, zaburzenia
psychosomatyczne.

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

Agnieszka Piekarska-Ciećwierz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 4-letniego podyplomowego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia Opta w Warszawie oraz 1,5-rocznego szkolenia z zakresu Psychotraumatologii- Pomorskiej Fundacji Psychotraumatologii przy współpracy z Fundacją Psychotraumatologii z Monachium.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w Ośrodku profilaktyczno-wychowawczym Michael w Warszawie, gdzie pracowała z rodzinami w sytuacji konfliktów i problemów wychowawczych, poradni rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w psychoterapeutycznej poradni Adeste.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii indywidualnej oraz par i rodzin w ujęciu systemowym. Zawodowo pracuje z młodzieżą i dorosłymi, a także z parami i rodzinami.
„ Czerpię niezwykłą satysfakcję mogąc towarzyszyć moim klientom w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Uważam, że psychoterapia jest jedną z lepszych opcji poznawania i budowania siebie.”

Rafał Świeżak

Psychoterapeuta, magister socjologii

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (magister socjologii) oraz na Wydziale Prawa i Administracji. 

Ukończył całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 roku.  Wcześniej współpracował ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Gminy Bemowo oraz Centrum Psychologiczno-Medycznym Mabor.

Łączy pracę psychoterapeutyczną z pracą w biznesie oraz zaangażowaniem na rzecz trzeciego sektora.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par, małżeństw i rodzin.

Katarzyna Grott

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Doświadczenie zdobywam pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz w
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP na stanowisku Psycholog na oddziale Rehabilitacyjnym. W 2016 roku odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu. Pracuję w podjęciu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z klientami (dorosłymi, nastolatkami i dziećmi ) stojącymi w obliczu problemów emocjonalnych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. W pracy korzystam z umiejętności i zasobów zdobytych na szkoleniach – praca metodą Kids’ Skills – “Damy Radę!” i “Jestem z Ciebie dumny!” oraz z osobami stosującymi przemoc jako
specjalista ” Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc – SPOSP”.
Zajmuję się wsparciem osób doświadczających różnego rodzaju
trudności życiowych – depresja, lęki, problemy rodzinne, przemoc
domowa, wydarzenia traumatyczne oraz praca z żałobą.

Mariola Bylińska

Psycholog, Pedagog

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu SWPS, obecnie po zakończeniu 4-letniego szkolenia Psychoterapii CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno pedagogicznej, na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, oraz w całodobowym centrum terapii. Uczestniczyła w licznych szkoleniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Mój zakres zainteresowań i pracy to głównie zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, trudności w obszarze regulacji emocji.
Współpracuję z rodzinami i dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Michał Krześniak

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, trener, trener empatii i komunikacji

Magister nauk humanistycznych. Prowadzi konsultacje i sesje indywidualne, współprowadzi autorskie grupy terapeutyczno – rozwojowe dla młodych (18-28 lat) oraz grupy rozwoju osobistego i warsztaty asertywności i komunikacji w ramach Ambulatorium Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ukończył Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok, Program Rozwoju Osobistego oparty na komunikacji NVC, schematach J. Younga, metodach projekcyjnych Jung.
Odbył szkolenie na temat seksualności dzieci i młodzieży w Niepublicznym Ośrodku. Doskonalenia Nauczycieli “Poza Schematami” oraz Inherited Family Trauma Diagnosis and Resolution in Individual Sessions with Mark Wolynn, The Family Constellation Institute. Pracował z dziećmi i młodzieżą w czasie ponad rocznego wolontariatu w Ognisku Muranów.
W pracy staram się dawać własną autentyczność, akceptację i empatię, pamiętając, że terapeuta w szacunku wspiera człowieka w zrozumieniu siebie oraz dążeniu do rozwoju, zdrowia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Moim zdaniem, terapeuta jest osobą, która stara się dostrzec człowieka z jego bólem, niezależnie od jego wieku i pomaga dostrzec mu samego siebie. Osoba uczy się dawać sobie wsparcie, zrozumienia i zaufanie. Często, mimo troski, trudno nam widzieć bliskich i trudno być nam przez nich widzianymi. To, co często nie pozwala dostrzec drugiego człowieka, jest własny ból przykryty bandażem mechanizmów obronnych i schematów, które w procesie staramy się zrozumieć. Słuchając z uwagą nazywam uczucia pacjentów i kryjące się za nimi potrzeby, w myśl systemu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, z którego stale czerpię inspirację. Jestem też uważny na przekonania i wartości, które często kryją się za niezauważalnymi zwrotami, słowami a nierzadko stoją za działaniami i powtarzanymi schematami. W pracy z uzależnieniami staram się pamiętać o pokorze uwzględniając rolę, jaką spełnia zachowanie bądź substancja w życiu człowieka oraz potrzeby, jakie za tym stoją. Widzę sens w pracy nad odbudową kontroli oraz umiejętności zdrowego zaspokajania
swoich potrzeb i przeżywania emocji w kontakcie z całym sobą.
W dużej mierze interesują mnie sposoby odbudowywania zerwanych więzi, praca z traumą transgeneracyjną (pokoleniową) oraz integracja różnych przeżyć z psychiką na poziomie świadomym, także przeżyć psychodelicznych. Ciekawią mnie zagadnienia związane z
budowaniem i utrzymaniem relacji oraz wypaleniem zawodowym.
W moim podejściu wartościami są powracanie do otwartości na swoje ograniczenia, szacunek do drugiego człowieka i zaufanie indywidualnej drodze każdego z nas, którą można określić jako powracanie do własnej autonomii w poczuciu przynależności.

Aleksandra Przybyszewska-Stępniak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończyłam psychologię kliniczną w języku angielskim – w tym języku pracuję na co dzień. Jestem osobą dwujęzyczną, dorastałam na Bliskim Wschodzie. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie pracując w fundacjach i przedszkolach dla dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem. Odbyłam staże na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i praktyki w Centrum Psychoterapii . Wszystkie te miejsca nauczyły mnie bardzo dużo i wyznaczyły mi dalszą drogę. Po zakończeniu studiów pracuję jako psycholog szkolny w szkołach międzynarodowych i przyjmuję w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Przedtem byłam związana z Centrum Wspierania Rozwoju Asan na Warszawskim Ursynowie. W swojej codziennej pracy szczególnie  zwracam uwagę na dzieci i młodzież Trzeciej Kultury, osób wielojęzycznych, osób innej narodowości mieszkających w Polsce. Jestem tu również dla rodziców i rodzin, które powracają do kraju po wielu latach na emigracji. Jestem studentką II roku Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – ReGeneracja & Laboratorium Psychoedukacji

Urszula Żachowska

Psycholog, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność psychoterapia). Obecnie w trakcie 4-letniego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, szkolącego w oparciu o podejście psychoanalityczne. Odbyła szkolenie pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Psychologii Trzeciego Wieku, kursu przygotowującego do pracy z osobami w wieku senioralnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Centrum Wspierania Rodzin oraz w przedszkolu integracyjnym. Ponadto, doświadczenia kliniczne i terapeutyczne nabywała na licznych stażach, pracując również z osobami dorosłymi m.in. na Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.
W pracy terapeutycznej kieruje się przede wszystkim tworzeniem przestrzeni do swobodnego mówienia, szacunkiem do tego, co wyjątkowe oraz empatycznym słuchaniem i zrozumieniem. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
W WOPP prowadzi konsultacje i psychoterapie osób dorosłych i młodzieży.

Monika Szejgiec

Psycholog, Psychoterapeuta
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a następnie kształciła się w szkole psychoterapii integracyjnej MABOR. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej. 
Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywała między innymi w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Poradni Specjalistycznej – Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia. Pracowała również w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i prywatnej poradni psychologicznej.
Stale podnosi swoje kwalifikacje i pracuje pod regularną superwizją. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz rozwoju osobistego. Jest również absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, public relations na SGH i ma doświadczenie biznesowe.

Sandra Pasek

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką i psychologiem, ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Podstawą mojej pracy jest nurt humanistyczny, korzystam również z narzędzi psychoterapii psychodynamicznej i Terapii Schematów.
Ponad 4 lata współpracowałam z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (pracowałam w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania oraz w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego) gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.
Obecnie pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności z obszaru zaburzeń depresyjnych i lękowych, potrzebują zmian w życiu zawodowym lub osobistym, mają zaniżone poczucie własnej wartości, odczuwają trudności w codziennym funkcjonowaniu.
Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty z tematyki radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, asertywności. Pracuję w języku polskim i angielskim, pod stałą superwizją.

Tatiana Szczepaniak

Psycholog, Psychoterapeuta CBT
Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz półtoraroczne, certyfikowane szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonym przez atestowany ośrodek Centrum CBT Edu w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTTPB. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do stosowania narzędzia ADOS-2 i Stanford-Binet5.
Doświadczenie kliniczne zdobywam pracując w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci szpitala w Józefowie oraz w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Udzielam wsparcia dzieciom (od 10 r.ż), nastolatkom oraz osobom dorosłym. Prowadzę diagnozę pacjentów, terapię indywidualną i grupową w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). W szczególności specjalizuję się w pracy z trudnościami z obszaru zaburzeń lękowych (fobie specyficzne, społeczne, ataki paniki, OCD), PTSD. Prowadzę także terapię osób z Zespołem Aspergera i ADHD oraz konsultacje rodzicielskie.W pracy stawiam przede wszystkim na tworzenie relacji opartej na szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Anna Wójs-Ziarko

Psycholog, Terapeuta rodzinny

Absolwentka Szkoły Głównej handlowej , studia dzienne, po rocznej praktyce w Hamburgu, ukończyła w 1994 r. Po blisko 20 latach pracy w sektorze biznesowym rozpoczęła ścieżkę edukacyjno-zawodową w kierunku psychologii.
W 2017 r. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS kierunek psychologii klinicznej . W trakcie studiów uczestniczyła w licznych stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Między innymi zaangażowana w pracę na terenie PZP w szpitalu przy ul. Wołowskiej w latach 2015-2017, na oddziale dzieci i młodzieży Szpitala WUM-u, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale zaburzeń osobowości i
leczenia bezsenności, w latach 2016-2020. Do XII 2022 kontynuowała pracę terapeutyczną
z pacjentami klinicznymi w Przychodni Zdrowia Psychicznego Instytutu .
W szkole psychoterapii integracyjnej MABOR ukończyła dwa lata nauki przygotowującą do zawodu terapeuty rodzinnego. Aktualnie kończy czteroletni kurs w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Pracuje indywidualnie z pacjentami dorosłymi, parami i rodzinami.