WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Syndrom wyczerpania

Czy wiecie, że hasło : bournout łączone najczęściej z syndromem wyczerpania czy wypalenia często zawodowego przestało dotyczyć głównie dorosłych? W ostatnich latach obserwuję w gabinecie wzrost udziału młodych osób u których pojawiają się objawy wyczerpania długoterminowego, których przyczyną często okazuje się szkoła i to co ogólnie z nią związane. Wielogodzinne siedzenie w ławkach, gnanie przez nauczycieli z programem w celu realizacji podstawy programowej, bez zwracania uwagi na to w jakim stopniu dzieci przyswoiły materiał, sztywne i niezindywidualizowane podejście do uczniów, doznawanie przez nich wielu rozczarowań i poczucia nieradzenia sobie, a także samotności. Dodatkowo po lekcjach pojawia się konieczność uczestnictwa w zajęciach z korepetytorem po to aby zrozumieć materiał. A ponad to dzieci zapisuje się na zajęcia takie jak kursy przygotowawcze do egzaminów jednych czy drugich i presja rodziców, którzy swoje pociechy rozliczają z ocen. Dochodzi do tego stereotypowe podejście do ucznia, które zakłada, że jeśli ten sobie nie radzi to jest leniwy i nie poświęca wystarczającej ilości czasu na naukę. To wszystko generuje ogromny stres, którego doświadczają nasze dzieci chcąc sprostać stawianym im wymaganiom. Rozejrzyjcie się wokół. Czy wśród waszych dzieci czy waszej młodzieży albo dzieci znajomych nie dostrzegacie istot długotrwale przemęczonych. Młodych osób, które nie mają siły ani motywacji wstawać do szkoły albo zaraz po powrocie padają na drzemkę trwającą kilka godzin, po której wcale nie czują się wypoczęci. Dzieci, które nie lubią szkoły, a które właściwie cały wolny czas poświęcają nauce i nie starcza im już doby, aby spotkać się z rówieśnikami i porobić nic. Uczniów, który w szkolnych murach spędzają po 7-9 godzin dziennie plus dojazd, a do tego jeszcze uczęszczają na kilka godzin zajęć dodatkowych w tygodniu. Młodych osób, które od najwcześniejszych lat biorą udział w gonitwie szczurów o jak najlepsze oceny, o dostanie się do jak najlepszej szkoły po to, aby dostać się na dobre studia, na dobrej uczelni.
Waszą uwagę powinny zwrócić takie niepokojące sygnały jak :