WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Miłość bezwarunkowa

Czy wiecie, że nasze dzieci potrzebują od swoich rodziców miłości bezwarunkowej do pełnego rozwoju? Cóż to znaczy? Miłość bezwarunkowa to nic innego jak kochanie swoich dzieci i pokazywanie im, że są ważne dlatego że są kim są. Oczywiście nie oznacza to, że mamy od nich nic nie wymagać, nie stawiać granic czy nie zwracać uwagi, jeśli zachowują się niewłaściwie. Natomiast ważne jest abyśmy unikali zainteresowania nimi ze względu na to co osiągają i jak spełniają nasze oczekiwania. Mówię tu o sytuacjach, gdy zdarza się że do syna czy córki zwracamy się z uważnością w kwestii zawężonej jedynie do tego jakie oceny przynosi ze szkoły lub czy wspaniale gra na instrumencie, choć zgłasza nam swoją niechęć do tej aktywności. Traktowanie dzieci głównie przez pryzmat ocen w szkole, porównywania z innymi ( co dostali koledzy z klasówki?) czy wygranej w zawodach może dawać im poczucie, że tylko spełniając oczekiwania rodziców zasługują na miłość. A takie odkrycie nie prowadzi do niczego dobrego. Powoduje, że młody człowiek tylko w zwycięskiej rywalizacji widzi sens lub w totalnym braku angażowania się w cokolwiek, bo może to oznaczać porażkę, a tym samym poczucie niespełniania rodzicielskich oczekiwań, poczucie bycia nikim.
A zatem kochajmy dzieci za to, że są. Interesujmy się kim są i jakie noszą w sobie potencjały. Ich własne, a nie nasze niespełnione ambicje.