WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Trudne dziecko

Czy wiecie, że to jak zachowuje się nasze dziecko jest odzwierciedleniem jego osobowości czyli połączenia wpływów temperamentu (czyli czynników wrodzonych) i charakteru ( czyli czynników wynikających z wychowania) oraz sytuacji czyli środowiska zewnętrznego?

Istnieje wiele kwestii, które mogą mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się trudnych zachowań u dzieci. Możemy je podzielić na 3 grupy. Pierwsza to ta związana z samym dzieckiem. Tutaj znajdziemy geny, a więc związane z nimi możliwości temperamentalne młodego człowieka- to co wiąże się z podatnością na reagowanie emocjonalne w danych sytuacjach np. impulsywność.

Obok genów w tej grupie znajduje się też poziom wykształcenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, radzenia sobie z emocjami, a także czynniki rozwojowe oraz wcześniejsze doświadczenia ułatwiające lub utrudniające funkcjonowanie np. choroba.

Kolejna grupa czynników mogących wpływać niekorzystnie na zachowania dziecka to te związane z zachowaniami rodziców. Zaliczamy do nich niewłaściwe reagowanie przez opiekunów w konkretnych sytuacjach, brak dawania wsparcia dziecku, zbyt pobłażliwe lub surowe reakcje na zachowania młodego człowieka, brak chwalenia i dostrzegania tego, co dziecku wychodzi i w czym jest dobre.

Ostatnia grupa czynników jest związana z rodziną. Zaliczamy do niej np. samotne rodzicielstwo, słaby poziom funkcjonowania materialnego, bezrobocie i niskie wykształcenie rodziców, ewentualne choroby rodziców, sprzeczne poglądy rodziców w ważnych kwestiach wychowawczych czy częste i silne konflikty rodzicielskie, które zatruwają atmosferę rodzinną. 

Poza czynnikami związanymi z dzieckiem i jego rodzicami oczywiście ważne jest dalsze otoczenie czyli grupa przedszkolna lub inna rówieśnicza, a także inne osoby dorosłe, które mają kontakt z dzieckiem i są dla niego ważne emocjonalnie albo często się z nim widują. Dzieci przecież uczą się przez naśladowanie i jeżeli osoby w najbliższym otoczeniu nie zachowują się właściwie to trudno wymagać aby dziecko zachowywało się inaczej.

Źródło: A. Kołakowski i A. Pisula Sposób na trudne dziecko, GWP 2016