WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Komunikat Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii w sprawie COVID-19

Szczególne warunki w jakich pracujemy od czasu ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa stanowią dla nas wszystkich trudną, nową sytuację. Jako, że nasza rola zawodowa polega na pomaganiu, a w obecnie panujących warunkach możliwość otrzymania pomocy może być dla wielu osób szczególnie ważna, z uwagi na wspólne bezpieczeństwo kontynuujemy pracę w trybie online. Słowem z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Istnieje możlwość rozmowy video na Skypie, What’s upie, lub innych komunikatorach, lub po prostu rozmowy przez telefon.
Oferujemy Państwu następujące formy pomocy:

– konsultacje psychoterapeutyczne i psychiatryczne,
– psychoterapię indywidualną,
– psychoterapię par i rodzinną.
– Konsultacje dla dzieci i młodzieży.

Pacjentów korzystających z farmakoterapii informujemy o dostępnej opcji wystawiania i przedłużania recept bez konieczności pojawiania się w Ośrodku osobiście.
Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach 8 – 20, od poniedziałku do piątku – 721 43 43 34

Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii