WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

WARSZAWSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Depresja i Ciało

Podstawowa zasada współczesnego życia polega na tym że wyrażamy się w działaniu (….). Satysfakcja z działania jest tylko sosem dodającym smaku właściwej potrawie, którą stanowi satysfakcja z BYCIA. (…). Filozofia działania jest zdradziecka i zgubna, gdyż ujmuje się ją w racjonalnych na pozór zaleceniach aby dawać z siebie wszystko, wykorzystywać swój potencjał. Takie wymagania nie dają nam chwili na spoczynek, zmuszają nas byśmy współzawodniczyli z samym sobą. Tę filozofię narzuca się dzieciom, zanim mają okazję posmakować radości bycia sobą, wolnymi i niewinnymi istotami … w bezpiecznym otoczeniu domu i rodziców. (…).
Nadmierna stymulacja odrywa człowieka od własnego ciała, gdyż zakłóca jego wewnętrzne rytmy i harmonię. Miarą wielkości tego zaburzenia jest niezdolność do spokojnego siedzenia na krześle, bezczynności, przebywana w odosobnieniu- innymi słowy do bycia sobą…mąż nie znajduje czasu dla żony, matka dla dziecka, przyjaciel dla przyjaciela. Rób coś, ruszaj się, ruszaj- i w końcu nie starcza czasu nawet na porządne oddychanie.
(…) Miejsce naturalnego macierzyństwa zajęła dziś matka w roli menedżera. (…). Menedżerskie prowadzenie domu redukuje dzieci do poziomu przedmiotów. Wszyscy moi pacjenci z depresją mają poczucie , nieraz głęboko zakorzenione, że byli przedmiotami, o które dbano i które wychowywano w taki sposób żeby rodzice mogli być z nich dumni albo przynajmniej nie mieli z nimi kłopotów. ” 

Alexander Lowen